Standard Minigolf Balls
  Colours: Orange, green, white, black, blue, light blue, pink, yellow, red, lilac
   
 
   
  Fluoresent balls:
  Art.500: Orange · Art. 501: Pink · Art. 502: Mint · Art. 503:Yellow
 
   
 
DANGOLF - Søvænget 6, 5970 Ærøskøbing, Tlf. 62 52 25 52, info@dangolf.dk

 

Click for English